System węchowy

Czym jest system węchowy?

Zmysł węchu dzięki swoim receptorom wykrywa substancje gazowe z powietrza. Dalej impulsy wędrują sobie nie tylko do kory nerwowej ale również do układu limbicznego, który odpowiada za emocje i zapamiętywanie. Niejadek, problem z koncentracją może trzeba postymulować zmysł węchu ? Sprawdź czy Twoje dziecko rozróżnia zapachy.

Świadome rozpoznawanie i preferencje zapachowe pojawiają się dopiero ok. 6-tego roku życia.

Nadwrażliwość węchowa

Zachowania wskazujące na nadwrażliwość węchowa, zachowania unikające związane z systemem węchu:

 • unika określonych zapachów
 • zwraca uwagę na zapach jedzenia
 • unika jedzenia ze względu na zapach
 • ma ściśle określone ulubione pokarmy/ wybiórcza dieta
 • unika miejsc gdzie jest dużo ludzi
 • unika przytulania
 • zatyka nos
 • odczuwa zapachy tam, gdzie inni ich nie czują
 • ma kłopoty z czynnościami fizjologicznymi

Podwrażliwość węchowa

Zachowania wskazujące na podwrażliwość węchową:

 • wącha wszytko i wszystkich
 • uwielbia mocne zapachy
 • lubi potrawy, które mają mocny zapach
 • wacha rzeczy, które innym wydają się dzwine

Zobacz inne systemy

SYSTEM DOTYKOWY

SYSTEM PROPRIOCEPTYWNY

SYSTEM PRZEDSIONKOWY

SYSTEM SŁUCHOWY

SYSTEM WZROKOWY

SYSTEM SMAKOWY