System słuchowy

Czym jest system słuchowy?

Wielu rodziców dziwi się, że jego dziecko ma nadwrażliwość lub podwarażliwość słuchową, „bo przecież ma zdrowe uszy“ lub „dobrze słyszy“. Sensorycze zaburzenia przetwarzania słuchowego to co innego niż niedosłuch. Problemy z systemem słuchowym wpływają na nabywanie oraz  rozwój mowy, naukę i przyswajanie wiedzy, kontakty społeczne z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi oraz rozwój emocjonalny dziecka.

Nadwrażliwość słuchowa

Zachowania wskazujące na nadwrażliwość, obronność słuchowa, zachowania unikające związane z systemem słuchowym:

 • zakrywa uszy lub chowa się w różnych sytuacjach
 • unika codziennych dźwięków jak np. spuszcznie wody w toalecie, suszenie włosów, odkurzanie itp.
 • Zwraca uwagę na dźwięki lub dopytuje o dźwięki z otoczenia np. szczekanie psa, skrzypienie drzwi, rozmowy sąsiadów, przejeżdzający samochód, świst wiatru itp.
 • Krzyczy lub płacze przy nieznanaych i niespodziewanych dźwiękach
 • Sam generuje głośne dźwięki, krzyczy
 • Unika nie bierze udziału w przedstawieniach
 • Ma kłopoty z zasypianiem
 • Często jest rozdrażnione, zmęczone, smutne, szybko się irytuje i złości
 • Często słyszysz lub sam uważasz, że jest „niegrzeczny“

Podwrażliwość słuchowa

Zachowania wskazujące na podwrażliwość słuchowa:

 • Uwielbia słuchać głośno muzyki/tv
 • Mówi głośno, ciągle krzyczy.
 • Kiedy bawi się często mówi, wytwarza dźwięki
 • Relaksuje się, uspokaja przy różnych dziwnych dźwiękach
 • Sprawia wrażenie, że nie słucha lub ignoruje rodziców/ nauczycieli
 • Nie rozróżnia podobnie brzmiących słów
 • Trzeba powtarzać, mówić mu kilka razy zanim wykona to o co go prosisz
 • Często prosi o powtórzenie tego co powiedziałeś
 • Ustne zadania są dla niego trudne
 • Sprawia wrażenie „zapominalskiego“
 • Nie rozumie wypowiedzi, słyszy ale nie wie „co masz na myśli“
 • Ma trudności z uczeniem się obcego języka
 • Ma trudności z zapamiętywaniem sekwencji np. wierszyków, piosenek, dni tygodnia, miesięcy
 • Wystepuje opóźniony rozwój mowy

Zobacz inne systemy

SYSTEM DOTYKOWY

SYSTEM PROPRIOCEPTYWNY

SYSTEM PRZEDSIONKOWY

SYSTEM WZROKOWY

SYSTEM WĘCHOWY

SYSTEM SMAKOWY