"Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa." Jagoda Cieszyńska

Psychologia

Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem mechanizmów i praw, które rządzą zachowaniami oraz zjawiskami psychicznymi ludzi. Bada również wpływ zjawisk psychicznych na wzajemne oddziaływanie zarówno międzyludzkie jak i z otoczeniem. Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko prawidłowo się rozwijało. Czytamy o chorobach, metodach wychowawczych, staramy się zapewnić możliwie jak najlepsze warunki. Gdy maluch choruje, szukamy porady u lekarza. Zdarza się jednak, że powodem do zmartwień staje się dla nas zachowanie dziecka, czasem sami zauważamy niepokojące objawy, czasem uwagę zwraca nam nauczyciel w przedszkolu lub szkole. Zaczynamy wtedy rozważać wizytę u specjalisty.

Dzieciństwo jest bardzo ważnym etapem w rozwoju, często decyduje o jakości naszego późniejszego życia. Warto więc zadbać, aby ten czas pozwolił na prawidłowy rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, którzy chcą wiedzieć, czy ich pociecha rozwija się prawidłowo, czy osiągnęła gotowość szkolną, czy doświadczane przez dziecko trudności szkolne mają charakter dyslektyczny; rodziców, którzy obserwują trudności dziecka w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym (np. nieśmiałość, agresja); rodziców, którzy są zaniepokojeni zachowaniem swojego dziecka, doświadczają trudności wychowawczych.

W proces terapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka.
Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności, psycholog ustala plan terapii, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zwykle proponowana jest terapia indywidualna wsparta konsultacjami z rodzicami.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com