"Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa." Jagoda Cieszyńska

Oferta

Prowadzimy diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie:
- logopedii,

- metoda krakowska 

- psychologii,
- psychoterapii,
- integracji sensorycznej,
- terapii biofeedback,
- pedagogiki specjalnej,
- pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
- terapii pedagogicznej,  
- terapii ręki.


W ramach pracy z dziećmi z rozszczepem wargi i podniebienia oferujemy terapię logopedyczną  oraz diagnostykę:

- ocenę odruchowych reakcji oralnych

- ocenę anatomiczno-czynnościowych warunków mowy

- ocenę przebiegu funkcji pokarmowych

- ocenę oddychania, ocenę mimiki twarzy

- ocenę rozwoju kompetencji językowej i sprawności artykulacyjnej oraz umiejętności komunikacyjnych


Terapia jąkania prowadzona jest w oparciu o:

- psychofizjologiczną metodą  dr M.Chęćka

- zintegrowany program terapii osób jąkających dr Wandy Kosteckiej

- terapia jąkania dziecka: podejście interakcyjne rodzic-dziecko Palin PCI

 

W pracy z klientem wykorzystujemy także  wiedzę z zakresu :

andragogiki: subdyscyplina pedagogiki zajmująca się kształceniem dorosłych, nauka o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, kształcenia, wychowania, samokształcenia, samowychowania ludzi dorosłych ,

- Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy) : Celem pracy terapeutycznej w modelu TSR jest poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji w której klient obecnie się znajduje ( solving problem vs creating solutions). Proces terapeutyczny oraz metody pracy są ściśle określone, jednak nie jest to terapia strategiczna, terapeuta nie diagnozuje natury problemu, ale poszukuje wraz z klientem najcenniejszego rozwiązania, które jest możliwe do zaakceptowania przez klienta.

- pedagogiki twórczości: to subdyscyplina pedagogiki, której głównym zadaniem jest generowanie wiedzy z zakresu wychowania do twórczości oraz pomocy w tworzeniu i rozwijaniu postawy twórczej człowieka "Kreatywne myślenie zapewnia możliwość radzenia sobie w każdej nowej, niestandardowej sytuacji, gdy zwyczajowe sposoby postępowania okazują się niewystarczające. Tym samym pozwala każdemu na osiągnięcie większej samodzielności i efektywności działania, a także na radzenie sobie z dowolną sytuacją problemową." - E.Nęcka

- technik relaksacyjnych

- emisji głosu.

 

Nasz zespół to praktycy, pełni zaangażowania oraz stale rozwijający warsztat pracy. Zgłoś się do nas jeśli u Twojego dziecka wystepują:
-zaburzenia mowy,
-problemy z nauką - dysleksja, dysgrafia, ADHD, problemy z koncentracją uwagi,
-złożone lub niewielkie niepełnosprawności, systemy językowe 
-zespoły genetyczne, dysharmonie rozwojowe, zespół Aspergera, inne,
-problemy emocjonalne - stres w szkole, agresja, autoagresja, nerwice, stany lękowe, depresja,
-problemy z integracją sensoryczną,
-trudności w radzeniu sobie ze stresem,
-problemy wieku dojrzewania: kompleksy, konflikty w domu i w szkole,
-zaburzenia adaptacyjne,
-lęk separacyjny.

Pomagamy również osobom dorosłym:
-w korekcji zaburzeń mowy (m.in. emisji głosu, afazji, jąkanie), odzyskaniu wiary we własne siły
-walce z przewlekłym stresem i przemęczeniem

 

Klub Afatyka w Sens Terapii. 

Zapraszamy wszystkie osoby z afazją na bezpłatne spotkania. 
Afazja to nie jest dolegliwość rzadka. 

Niemal z dnia na dzień osoba cierpiąca na afazję nie może brać udziału w rozmowach, nadążać za telewizją lub radiem, korzystać z telefonu. Trudno jest jej pisać listy, pisma, wyrażać swoje potrzeby. Taki stan prowadzi do zagubienia, izolacji, problemów ze związkami, poczucia utraty zaufania ,samotności, depresji, nieporadności.

Bliscy przyjaciele lub rodziny żyjące z takimi osobami, jak afatycy, mimo dobrych chęci, często nie potrafią właściwie pomóc. Nie wiedzą co robić, żeby tak chorych, jak i siebie nie zniechęcać do wzajemnych kontaktów; jak i w czym pomagać, kiedy wyręczać, wspierać, jak rozmawiać. Prowadzi do izolacji osoby chorej od najbliższych i całego społeczeństwa. Dlatego niezmiernie istotne jest aby każdy, kto ma kontakt z osobą dotkniętą taką niesprawnością posiadał pewną minimalną wiedzę na ten temat. 

Sens Terapii zaprasza do Klubu Afatyka. 

Spotykamy się w każdą środę o godzinie 19.00 przy ul. Wiertniczej 45 w Wilanowie, przy herbatce i ciasteczku.


  

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com