"Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa." Jagoda Cieszyńska

O mnie

Magdalena Ostrogorska - pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, logopeda dyplomowany, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, neuroterapeuta EEG Biofeedback, v-ce przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Ekspert logopedyczny/integracji sensorycznej portalu programdzieci.pl, zdrowa-mama.pl, dzieci.diag.pl. Zajmuje się głównie diagnozą, profilaktyką oraz terapią logopedyczną dzieci i dorosłych (kształtowaniem mowy, terapią wad wymowy, terapią zaburzeń mowy i komunikacji - opóźniony rozwój mowy, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, zaburzenia płynności mowy oraz dysleksją. Uczestniczka i prelegentka wielu specjalistycznych warsztatów i konferencji m.in.:

- Afazja odbudowywanie systemu językowego.


- Afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy - metody diagnozy i terapii.


- Autyzm - diagnoza, nowe metody terapii.


- Metody terapii humanistycznej.


- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.


- Metody terapii dzieci niesłyszących i dzieci z implantem ślimakowym - Szkoła Krakowska.


- Wczesna interwencja terapeutyczna.


- Symultaniczno - Sekwencyjna Nauka Czytania profesor Jagody Cieszyńskiej.


- Terapia neurobiologiczna.

- Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych.

- Metody badania zagrożenia dysleksją.

- Budowanie systemu językowego dzieci z afazją dziecięcą.

- Diagnoza i terapia wad wymowy - szkoła krakowska.

- Metody wywoływania głosek.

- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).

- Budowanie systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią (SLI).

 Z "potrzeby" szerzenia świadomości logopedycznej wśród rodziców i terapeutów założyła www.forumlogopedyczne.pl. Właścicielka Sensu Terapii. 

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com