"Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa." Jagoda Cieszyńska

Nasz zespół

Magdalena Ostrogorska - pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, logopeda dyplomowany, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, neuroterapeuta EEG Biofeedback, v-ce przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Ekspert logopedyczny/integracji sensorycznej portalu programdzieci.pl, zdrowa-mama.pl, dzieci.diag.pl. Zajmuje się głównie diagnozą, profilaktyką oraz terapią logopedyczną dzieci i dorosłych (kształtowaniem mowy, terapią wad wymowy, terapią zaburzeń mowy i komunikacji - opóźniony rozwój mowy, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, zaburzenia płynności mowy oraz dysleksją. Uczestniczka i prelegentka wielu specjalistycznych warsztatów i konferencji m.in.:

- Afazja odbudowywanie systemu językowego.


- Afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy - metody diagnozy i terapii.


- Autyzm - diagnoza, nowe metody terapii.


- Metody terapii humanistycznej.


- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.


- Metody terapii dzieci niesłyszących i dzieci z implantem ślimakowym - Szkoła Krakowska.


- Wczesna interwencja terapeutyczna.


- Symultaniczno - Sekwencyjna Nauka Czytania profesor Jagody Cieszyńskiej.


- Terapia neurobiologiczna.

- Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych.

- Metody badania zagrożenia dysleksją.

- Budowanie systemu językowego dzieci z afazją dziecięcą.

- Diagnoza i terapia wad wymowy - szkoła krakowska.

- Metody wywoływania głosek.

- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).

- Budowanie systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią (SLI).

 Z "potrzeby" szerzenia świadomości logopedycznej wśród rodziców i terapeutów założyła www.forumlogopedyczne.pl. Właścicielka Sensu Terapii. 

 

Lucyna Wardeckapedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Nie ma dla Niej rzeczy niemożliwych :) 

Aleksandra Drzazga - z wykształcenia i zainteresowania logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci oraz młodzieży. Jej zamiłowaniem jest pomoc dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy oraz wspieranie młodzieży podczas doskonalenia prawidłowych wzorców językowych.

- Logorytmika - wspomaganie profilaktyki i terapii logopedycznej

- Metoda Krakowska

- Skuteczna komunikacja

- Warsztaty psychologiczne

Ewa Kaczmarkiewicz - pedagog, andragog, trener mowy i głosu, logopeda dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W pracy z dziećmi specjalizuje się w diagnozie i terapii jąkania oraz terapii logopedycznej przy rozszczepach wargi i/lub podniebienia. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi w zakresie: terapii jąkania, terapii logopedycznej osób dorosłych, emisji głosu.

- Certyfikowany terapeuta Psychofizjologicznej Terapii Jąkania dr. Mieczysława Chęćka  Założycielka i główny logopeda Klubu J w Łodzi.

- Praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT).

- Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

- Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Łódzkiego.

- Uczestniczka i prelegentka wielu specjalistycznych warsztatów i konferencji m.in.

- Rozszczep wargi i/lub podniebienia diagnoza i terapia.

- Dysfagia

- Szkolenie Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną dr Mieczysława Chętka I i II stopień

- Techniki relaksacyjne

- Skuteczna komunikacja

- Emisja głosu dla praktyków

- Świat, który rozumie jąkanie

- Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami edukacyjnymi

- Szkolenie w zakresie teorii i praktyki Integracji Sensorycznej

- Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej

- Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia

- ADHD i nadpobudliwość u dzieci – przyczyny, rozpoznanie, terapia

- Symultaniczno - Sekwencyjna Nauka Czytania profesor Jagody Cieszyńskiej

- Logorytmika - Metoda wspomagająca terapię logopedyczną opóźnionego rozwoju mowy

- Logorytmika - Metoda wspomagająca profilaktykę i  terapię logopedyczną

- Szkolenie: Alternatywne i wspomagające porozumiewania się dzieci niemówiących (AAC)

- Szkolenie I i II st.: Terapia metodą C. Delacato

 

 

 

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com