"Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa." Jagoda Cieszyńska

Integracja sensoryczna

 Integracja sensoryczna u większości osób przebiega automatycznie i dlatego nie zdajemy sobie z niej sprawy. Dopiero gdy zawodzi jeden z „elementów układanki” obserwujemy jak skomplikowany jest to proces. Nasz mózg „uczy się” integracji sensorycznej poprzez zdobywanie kolejnych doświadczeń, a robi to dzięki narządom zmysłów, które odbierają bodźce docierające do naszego ciała. Jeśli ten proces przebiega prawidłowo, dziecko może rozwijać się w sposób harmonijny i swobodnie poznawać świat. Zdarza się jednak, że dochodzi do zaburzeń w rozwoju integracji sensorycznej w takich przypadkach mogą pojawić się problemy z rozwojem, zachowaniem czy nauką u naszej pociechy.

Diagnoza, którą wykonujemy składa się z trzech spotkań. Podczas diagnozy przeprowadzany jest wywiad z rodzicami, szczegółowa obserwacja zachowań dziecka oraz południowokalifornijskie testy badające integrację sensoryczną. Końcowy etap to omówienie diagnozy, przedstawienie rodzicom planu terapii i zaleceń dla dziecka do stosowania w domu. Honorujemy także aktualne diagnozy wykonane przez innych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.

Terapia prowadzona jest indywidualnie, polega na wzmacnianiu i rozwijaniu zaburzonych sfer i przyjmuje postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości danego dziecka. Terapia odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Terapeuci pracujący z dziećmi posiadają certyfikaty i doświadczenie, ale przede wszystkim cechuje ich pasja, kreatywność i chęć niesienia pomocy.

O zaburzeniach integracji sensorycznej i konieczności podjęcia terapii możemy mówić wtedy, gdy u dziecka, niezależnie od etapu rozwoju na którym się znajduje, widzimy jedną z niżej podanych nieprawidłowości: 

 • jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne,
 • łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi
 • bywa agresywne,
 • jest niestabilne emocjonalnie,
 • jest zbyt statyczne, mało aktywne,
 • ma trudności z zasypianiem i snem,
 • prezentuje opóźnione reakcje na bodźce bólowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe i słuchowe,
 • z opóźnieniem osiągało kolejne stadia rozwoju  (siadanie, chodzenie, mówienie),
 • unika dotyku innych osób lub określonych faktur,
 • nie toleruje zabaw dłońmi,
 • nie lubi czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania paznokci,
 • domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy,
 • wydaje się, że ma obniżoną wrażliwość na bodźce dotykowe, bólowe,
 • ma słabą świadomość własnego ciała,
 • wykazuje zachowania autostymulujące / autoagresywne (drapanie się, szczypanie, gryzienie, uderzanie),
 • ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone),
 • wydaje się niezdarne (często upada, potyka się),
 • ma trudności z oceną odległości,
 • może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie),
 • ma problemy z obustronną koordynacją ruchową,
 • często myli strony prawa-lewa
 • z trudnością przychodzi mu naśladowanie ruchów innych osób,
 • reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się, bujanie, podskoki),
 • boi się odrywać stopy od podłoża,
 • odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • boi się / unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie, podskoki),
 • ma trudności z pisaniem, czytaniem,
 • zabawy / czynności manualne przychodzą mu z trudnością,
 • zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty,
 • nieprawidłowo stoi / siedzi,
 • szybko się męczy,
 • jest wrażliwe na światło lub określone kolory,
 • ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem wzroku za przedmiotem,
 • nie lubi / domaga się pokarmów o określonej konsystencji,
 • poznaje otoczenie za pomocą smaku (ssie, gryzie przedmioty),
 • nie lubi głośnych / określonych dźwięków,
 • ma opóźniony rozwój mowy,
 • lubi wydawać głośne dźwięki,
 • nie zauważa pewnych dźwięków,
 • poznaje otoczenie za pomocą węchu,
 • negatywnie reaguje na niektóre zapachy,
 • nie rozróżnia zapachów,
 • ignoruje nieprzyjemne zapachy;
 
 • Dodaj link do:
 • www.facebook.com